Facebook
< Tilbage

Danish Agro: Fald i omsætning af grovvarer men øget aktivitet på maskiner06-02-2018 - 13:45

Omsætning og resultat i 2017 helt på linje med året før, og alle finansielle mål er realiseret, siger koncernchef Henning Haahr

Danish Agro koncernen kommer ud af 2017 med en omsætning på 31, 5 mia. kroner og et resultat før skat på 613 mio. kroner. 

Dermed kan der næsten sættes lighedstegn mellem omsætning og overskud i 2016 og 2017.

Begge år er omsætningen landet på 31,5 mia. kroner, og overskuddet er også helt på niveau med sidste år, hvor det var 626 mio. kroner.

- Det er vi rigtig godt tilfredse med, og resultatet lever helt op til de fastlagte finansielle mål, siger koncernchef Henning Haahr.

- En sen høst og prisudvikling i varepriser har betydet et fald i grovvareomsætningen, som er modsvaret af øget aktiviteter indenfor maskindivisionen. Vi har øget maskinomsætningen til 2,6 mia. kroner og vi er stolte over at vi har formået at realiseret et driftsresultat på maskinaktiviteterne på 41 mio. kroner, fortsætter Henning Haahr.

Koncernens egenkapital er øget med 479 mio. kr. fra 4.416 mio. kr. til 4.895 mio. kr. Over de sidste fem år er koncernens egenkapital øget med 2,8 mia. kr.. 

- Det følger Danish Agro koncernens fokus på stærke nøgletal samt værdiskabelse til ejerne. Det er derfor også positivt, at koncernens soliditet er øget til 31,4 procent i lyset af de strukturelle opkøb i både Tyskland, Sverige og indenfor maskindivisionen, som er foretaget gennem de seneste år.

Henning Haahr understreger, at årets regnskab er et resultat af den strategik der har været fulgt gennem en årrække.

- Forudsætningen for koncernens vækst har i alle årene været sunde finansielle nøgletal. Fra 2011 og til 2017 har koncernen fordoblet sin størrelse. I samme periode har vi formået, at øge vores soliditet fra 22,7 procent til 31,4 procent. Det er vi rigtig godt tilfredse med, siger  Henning Haahr, som tilføjer, at det er målet, at nå en soliditet i niveauet 35 procent. 

 

Styrket international position i 2017 

Generelt har fokus i Danish Agro koncernen i 2017 været på konsolidering, hvor effektivitet og udnyttelse af synergier på tværs af lande- og selskabsgrænser har været i fokus. 

Derudover har Danish Agro koncernen styrket sin internationale position. I Finland blev grovvarevirksomheden Eepee opkøbt. I Sverige blev grovvarevirksomheden VärmLant AB opkøbt af Swedish Agro, som nu kan brede sine produkter og ydelser ud til flere svenske landmænd. 

Også Vilomix udvidede sine aktiviteter i Polen, hvor premix og vitaminselskabet Blattin Polska blev opkøbt. I food divisionen gik rugerikoncernen DanHatch ind i Frankrig, hvor de sammen med en belgisk partner overtog rugerivirksomheden Goasduff. 

Især Danish Agro koncernens aktiviteter indenfor maskinhandel har udviklet sig betydeligt i 2017. 

- Med opkøbet af distributionsselskabet LMB Danmark A/S (nu Danish Agro Machinery A/S), seks maskinforretninger i Danmark samt investering i Konekesko-maskinselskaberne i Estland, Letland og Litauen i 2017 står Danish Agro nu stærkt på de skandinaviske og baltiske markeder. Samtidig har der været fokus på videreudvikling og opbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige, siger Henning Haahr.

Fra ekstraudgave af Grovvarenyt den 6. februar 2018.

 

< Tilbage