Facebook
< Tilbage

Robotterne på vej i kartoffelmarken03-07-2018 - 13:08

Allerede i 2019-sæsonen forventer direktør Ole Green, AgroIntelli, at der vil køre demo-udgaver af robotterne, der tager billeder af hver enkelt kartoffelplante for at se, om den er i sund vækst

Af Helge Lynggaard
Artikel fra Magasinet Danske Kartofler, nr 3, juli 2018

 

En robot, som kører op og ned gennem kartoffelrækkerne og tager billede af hver enkelt kartoffelplante, kan snart blive en realitet.

 

Billederne kan afsløre, hvis der er planter, der ikke er i sund vækst. Det kan være på grund af vandstress, kalium-mangel eller noget helt tredje. Dermed kan kartoffelavlerne få et løbende sund- hedstjek af marken, fortæller Ole Green, direktør for udviklingsvirksomheden AgroIntelli, der har til huse i Agro Food Park i Skejby.

 

AgroIntelli arbejder med udvikling af nye intelligente løsninger til landbruget ved at kombinere viden fra universiteterne med agronomisk indsigt. Et af resultaterne er markrobotten Robotti.

 

Ole Green peger på, at fordi kartofler er en højværdiafgrøde, vil det være oplagt at have en robot til at køre rundt i marken og kigge efter symptomer.

 

Når vi kører i kartoffelmarken med op til 36 meters arbejdsbredde, går der mange detaljer tabt. Vores lille standardrobot vil rent motormæssigt kunne passe 40-50 hektar på tre dage, hvor den kører række op og række ned for at tage billeder af hver enkelt plante, fortsætter Ole Green.


Flere andre steder arbejdes der på, hvordan man kan genkende ukrudt i markerne. Vi vil til gengæld hellere kunne vise noget om sundheden i afgrøden, og målet er, at kunne lave et enkeltplante sundhedstjek. Dertil vil vi bruge kunstig intelligens, og det gør vi ved at opbygge en stor billeddatabase, der både indeholder sunde planter og planter, der har forskellige symptomer, siger Ole Green.

 

AgroIntelli er allerede i gang med at opbygge billeddatabasen, som sidste år blev forøget med 16-17.000 billeder af kartoffelplanter.


– Vi havde en medarbejder til at tage billeder af de samme planter hver anden dag i tre måneder i en forsøgsmark hos AKV Langholt. Det var et omfattende arbejde. Der var over 40 sorter. I fremavlsforsøgene bliver kartoflerne podet med forskellige sygdomme, og da vi kender sorterne og ved hvilken dag, de blev podet, kunne vi kigge efter tydelige symptomer på en given sygdom i en given sort. Det gav os stor indsigt, som vi kan bruge i udviklingen af billedgenkendelsen, fortæller Ole Green.

 

AgroIntelli har også taget billeder af sunde planter hver anden dag hos en fremavler, og samarbejder desuden med BJ Agro, Seges, Sagro og Landbrugsstyrelsen.

 

– Vi har bygget en speciel app, så konsulenterne hurtigt kan tage bille- der, når de er ude i marken hos kun- derne. Når de tager billeder, bliver billederne gemt i vores database med GPS-position og andre informationer. Dermed dokumenterer de forskellige sygdomssymptomer som svidningsskader, vandmangel, kaliummangel, lynnedslag med videre, så vi får så stor bredde i, hvad der kan være galt, fortæller Ole Green.

 

Robotter frem for droner

Droner er på vej til at kunne løse mange opgaver, men ifølge Ole Green egner dro- ner sig ikke til kunne lave et sundheds- tjek i kartoffelmarken.

– Jeg tror aldrig, der bliver dronerne, der bliver aktuelle til den opgave. Dro-

 

nerne er effektive til overblik og til at flyve i højden. Men skal vi ned og kigge på enkeltplanter og den detaljegrad, som vi har brug for her, så bliver den enten for dyr eller for ineffektiv, og dronen skal flyve for lavt. Her tror jeg mere på en bom med påmonterede kameraer.

 

Robotter i 2019-sæsonen

Ole Green forventer, at der allerede i 2019-sæsonen vil være demonstrationer af robotter i kartoffelmarker.

Vi vil vise, hvordan den kan være med til at overvåge kvaliteten. Men jeg tror, der måske går fem år endnu, før vi færdige med den store billeddatabase og dermed kan kortlægge alle sygdomstegn. Men selve teknikken med at køre ud med en robot udstyret med kameraer over hver række, der kan tage billeder og sende en sms til landmanden, hvis kartoflerne for eksempel mangler vand eller kalium, er vi meget tættere på.

Det er ikke alle billeder, der vil blive sendt hjem. Det fylder billederne for meget til. Hvert kamera vil tage billeder, der fylder mere end 1.000 gigabyte dagligt, så det ville ifølge Ole Green kræve et fiberkabel, der blev trukket med rundt i marken.

Derfor skal selve behandlingen af billederne foregår ude på robotten, og så det kun er, hvis planten er syg, at billedet bliver sendt hjem som en stikprøve.

 

Nyt marked for konsulenter

Ole Green ser helt nye muligheder for branchens konsulenter.

Der er måske konsulenter, der kan se en forretning i at hjælpe, når robotten finder en usund plante. Her kan eksperterne hjælpe med at vurdere billeder og eventuelt komme med anbefalinger til landmanden om, hvad han skal gøre. Robotterne kan dermed blive konsulenternes forlængede arm ud i kartoffelmarken – en slags automatiseret markvandring.

 

Spændende potentiale

Ole Green understreger, at robotterne har et spændende potentiale i kartoffel- marken – ikke mindst fordi de ikke bliver trætte.

– Vi er jo dygtige som mennesker til at gå i marken og se mange detaljer. Vi er gode til at koncentrere os i 10-15 minut- ter. De fleste konsulenter vil godt kunne gå ud og slå vores system, men forskellen er, at vores robot kan gøre det 24 timer i døgnet. Den gør det hele tiden med den samme kvalitet. Den er ikke bedre end mennesker, men den er bare robust over tid, fordi den ikke bliver træt. Det er en at styrkerne ved vores projekt med robotterne, at hvis de kan blive lige så gode som konsulenterne, så er der et meget spændende potentiale både for os og for kartoffelavlerne.

< Tilbage