Facebook

Nyheder der fænger

Vi skriver blandt meget andet nyheder om messer og konferencer. Foto: Anya Engelbrecht
Vi skriver blandt meget andet nyheder om messer og konferencer. Foto: Anya Engelbrecht

Vil du formidle dit budskab i en journalistisk artikel, der for eksempel bliver publiceret på egen hjemmeside eller facebookside, kan vi også udfærdige en artikel til formålet. Vi kan stå for alle dele i processen lige fra at lave de nødvendige interviews, tage billeder, finde den rette vinkel samt naturligvis at skrive selve historien.

Nyheder til egne platforme vil typisk være relevante, når der sker ændringer eller er særlige begivenheder i din virksomhed. Det kan eksempelvis være i forbindelse med ny bestyrelse, omorganisering, flytning til nye lokaler, jubilæer eller lancering af et nyt produkt.

Vi vinkler og formidler historien, så den bliver mest muligt fængende for din målgruppe og passer bedst muligt til din hjemmeside eller side på sociale medier.

Du kan se eksempler på nyheder, vi har produceret, under fanen Nyheder.