Facebook
< Tilbage

570 internationale gæster til Baltic Grain Exchange 16-09-2016 - 22:52

Torsdag var kornhandlere og grovvarefolk fra 19 lande forsamlet til kornbørs i den gamle børsbygning i København

 

 

Af Helge Lynggaard

 

Aldrig tidligere har der været så stor opbakning til den internationale børsdag Baltic Grain Exchange i den gamle Børsbygning i København.

 

- Arrangementet satte rekord med 570 deltagere i løbet af dagen, fortæller Asbjørn Børsting, der er direktør i Dakofo.

 

- Det var en meget vellykket dag med livlig aktivitet. Deltagerne bakkede op og udnyttede til fulde, at tilslutningen var så stor, fortsætter Asbjørn Børsting.

 

Dagens agenda var netop netværk og nye forretningspartnere for kornhandlere og grovvarefolk.

 

- Det er tydeligt, at Baltic Grain Exchange er efterspurgt, dels fordi der er rigtig flot tilslutning, dels fordi deltagerne er ”de rigtige”, så de føler, at de får netværket med dem, der kan bidrage til deres respektive forretninger og netværk, siger Asbjørn Børsting.

 

 – Der er ingen tvivl om, at kornhandlerne og grovvarefolkene har haft meget ud af tidligere års kornbørser for den nordeuropæiske region. Derfor kommer de igen og inviterer deres forretningsforbindelser med, siger Asbjørn Børsting.

 

Han vurderer, at interessen er steget, efter at Polen og Baltikum blev medlem af EU i 2004, da det påvirkede markedsforholdene. Senest har også landenes ændrede profil på planteavlssiden fremmet interessen.

 

Stigende dansk aktivitet 

i Baltikum

– Det spiller formentlig ind, at Polen og Baltikum de sidste par år har øget deres afgrødeeksport gevaldigt. Det hænger dels sammen med deres øgede produktion, dels den forbedrede afgrødekvalitet. De er således meget interessante aktører. Dertil kommer, at de danske korn- og grovvarevirksomheder såvel som mæglerne har stigende aktiviteter i Polen og Baltikum, tilføjer Asbjørn Børsting.

 

Deltagerne til Baltic Grain Exchange kom især fra landene omkring Østersøen, men der var også deltagere fra blandet andet Frankrig, Schweiz, Spanien, England og Marokko.

Børsdagen sluttede i aftes med middag, hvor 400 gæster deltog.

 

 Baltic Grain Exchange blev arrangeret første gang i år  2000. Den har siden udviklet sig at være en af de allerstørste kornbørser i Nordeuropa.

 

Børsen arrangeres af de to brancheforeninger Dakofo og ProAgro.

 

Artikel fra Grovvarenyt 16. september 2016

< Tilbage