Facebook
< Tilbage

Tre foderfabrikker i én og samme fabrik i Kalmar21-05-2016 - 13:16

Danish Agros og Vestjyllands Andels nye foderfabrik i Kalmar er en af de mest moderne i Europa. Artikel fra ugebrevet Grovvarenyt.

Af Helge Lynggaard

Med det gamle og meget flotte Kalmar Slot som en af de nærmeste naboer ligger foderfabrikken Kronan helt ud til kajkanten i den østsvenske by Kalmar.

Foderfabrikken er opført af det lokale grovvareselskab Kalmar Lantmän, som Danish Agro og Vestjyllands Andel overtog i december 2015.

Det er lige to år siden, at den nye foderfabrik blev taget i brug.

- Den bliver betegnet som en af de mest moderne foderfabrikker i Europa, men investeringen på 480 millioner svenske kroner blev for stor en mundfuld for det lokale andelsselskab, for afsætningen af foder steg ikke så meget som kalkuleret, og dermed blev kapaciteten på den nye fabrik udnyttet for dårligt, fortæller produktionsdirektør Morten Petri, der på en solskinsrig forårsdag viser Grovvarenyts udsendte rundt på foderfabrikken.

- Noget af det specielle ved denne foderfabrik er, at vi kan producere både svine-, kvæg- og fjerkræfoder. Det er ikke normalt at producere kvægfoder på samme foderfabrik som svine- og fjerkræfoder på grund af aftalen om, at der ikke må være animalsk fedt i kvægfoder. Men her kører produktionen fuldstændig adskilt fra hinanden i hver sin proceslinje, og derfor kan man sige, at vi har tre foderfabrikker samlet i én, siger Morten Petri.

Den nye foderfabrik er placeret på havnen mellem de to foderfabrikker, som den erstatter. Fabrikkerne benyttes ikke længere, men siloerne benyttes nu til råvarer.

Det danske opkøb af grovvarevirksomheden og dermed foderfabrikken skete gennem Swedish Agro, som ejes af Danish Agro og Vestjyllands Andel. Foruden foderfabrikken fulgte lager- og havnefaciliteter samt et afdelingsnet, der dækker Kalmar-regionen samt 11 hobby- og fritidsbutikker i samme område.

- Vi er utroligt glade for, at vi fik mulighed for at erhverve denne foderfabrik, for den har en fantastisk beliggenhed her i havneområdet. Det betyder, at vi kan tager råvarer ind med skib, som kan lægge til lige ved siden af vores lagersiloer, siger Moren Petri inden vi træder ind i elevatoren på den nye foderfabrik og bliver ført op på 11. etage.

Herfra er der en fantastisk udsigt ud over byen Kalmar og Kalmarsund, der ligger mellem Kalmar og Øland.

4.000 tons råvarer i toppen

- Nu starter vi heroppe lige som alle vores råvarer. De bliver også fragtet op i toppen, hvor hele produktionen starter og derfra går ned gennem etagerne til den færdige vare, der kan læsses direkte ned i lastvognene, forklarer Morten Petri.

- Vi har 52 siloer på lageret heroppe, som hver kan rumme 80 tons. Det vil sige, at vi kan have omkring 4.000 tons råvarer heroppe. Alle siloer står på vægte, så vi hele tiden ved, hvor meget der er i den enkelte silo.

Morten Petri fortæller, at når der er så mange siloer, hænger det sammen med, at råvarerne formales i forskellige formalingsgrader, inden de bliver blandet. 

Vi tager trappen ned gennem de enkelte etager, og hverken syn eller lugt afslører, at det er en foderfabrik, vi befinder os på. For selv om fabrikken har været i gang i to år er støv næsten helt fraværende og kun en enkelt gang på rundgangen afslører lugten, at vi befinder os på en foderfabrik.

På foderfabrikken er der fra starten også været lagt stor vægt på at minimere energiforbruget. Varmebehandlingen af foderet kræver meget energi, men på Kronan har man opbygget et system, så det færdigblandede foder kører gennem en konstant høj varme i tre minutter for at undgå salmonella. Herefter fortsætter foderet videre og enten presses til piller eller til mel.

Flere produktionslinjer separeret med glas og beton

- Selv om jeg tidligere nævnte, at vi har tre fabrikker i én, har vi faktisk flere produktionslinjer, men de er fuldstændig separeret fra hinanden. Derfor kører vi med fem linjer, heraf to til kvæg, en til svin, en til slagtekyllinger og til en æglæggere.

På etagen med foderblandere er hver enkelt produktionslinje adskilt med en tyk betonmur og den enkelte blander er lukket inde bag en glasvæg.

 Inden det færdige foder er klar til afhentning af lastvogne, bliver der taget prøver. Det foregår som meget andet på fabrikken helt automatisk.

Der produceres foder hele døgnet. Der er kun lukket for produktionen fra lørdag kl. 18 til søndag kl. 18. Og det er ikke en produktion, der kræver meget mandskab. Der er blot to medarbejdere på vagt ad gangen.

- Fabrikken har en kapacitet på omkring 480.000 tons, og vi er nu oppe på 265.000 – 270.000 tons, og produktionen stiger stadig, siger Morten Petri.

Foderfabrikken producerer udelukkende til egne kunder. Der er mange fjerkræproducenter i området, og derfor er omkring 50 procent af produktionen fjerkræfoder. 30-40 procent er til kvæg og resten til svin. Hovedparten – cirka 85 procent – er specialblandinger, og kun de resterende 15 procent af standardblandinger.

Samtidig med at Swedish Agro har overtaget Kalmar Lantmän, er Kalmar blevet hovedsæde og knudepunkt for Danish Agro koncernens grovvareaktiviteter i Sverige, hvorfra import af råvarer og gødning samt eksport af korn vil ske.

 

< Tilbage