Facebook
< Tilbage

Danish Agro ser store vækstmuligheder i udlandet 06-03-2013 - 13:59

 

På det danske marked forventer Danish Agro ikke nogen væsentlig vækst

Artiklen har været bragt i ugebrevet Grovvarenyt.
Tegn abonnement eller få et fire ugers gratis prøveabonnement.
Se mere her

 

Af Helge Lynggaard

I år 2000 fik Danish Agro, der dengang var en regional grovvarevirksomhed med en omsætning på 916 mio. kr., 95 procent af sin indtjening fra traditionel grovvarehandel i Danmark. I 2012 er dette tal kun 25 procent, og virksomheden er nu en international grovvarekoncern med egen produktions-, lager- og kontorfaciliteter i 13 lande. 

Og udviklingen vil fortsætte i den retning.

- Danish Agros vækst vil komme til at foregå uden for Danmarks grænser, fastslår koncernchef Christian Junker overfor Grovvarenyt.

- På det danske marked vil vi ikke opleve nogen væsentlig vækst. Det skyldes blandt andedt, at flere og flere smågrise køres til Tyskland til opfedning. Og fra politisk side skal der være en grøn profil på alt, hvad der rør sig. 

-Der gælder lige fra randzoner, der ikke må dyrkes til øgede afgifter på plantebeskyttelsesmidler og reduceret brug af kvælstofgødning. Samtidig med at husdyrbrugene bliver større, blander de også selv foderet.

- Udfordringen for grovvarebranchen er derfor at tilpasse sig omkostningsmæssigt. Men på et eller andet tidspunkt kan man ikke komme længere ned og derfor vælger vi så at tage nye produkter ind på hylderne.

- Det gælder for eksempel forædling af nye kornsorter, forarbejdning af raps, investering i produktion af mineraler og vitaminer. Desuden går vi ind på nye markeder med vores ekspertise, siger Christian Junker.

-   I en presset branche sikrer vores øgede størrelse, at vi sparer omkostninger, udnytter synergier på tværs af koncernens selskaber, øger distributionskraften og dermed er mere interessant overfor vores leverandører, siger Christian Junker, og fortsætter:

- Samtidig sikrer indtjeningskraften i udlandet og via vores sideaktiviteter, at behovet for indtjening på traditionel grovvarehandel i Danmark er minimal, hvilket kommer landmænd og medlemmer til gode. 

< Tilbage