Facebook
< Tilbage

Første spadestik til øget konkurrence på foder13-05-2013 - 00:25

ATR Landhandel er klar til at opføre den mest automatiserede foderfabrik i Danmark

Af Helge Lynggaard

Til næste sommer kommer der øget konkurrence på det danske fodermarked. 

Det står klart efter at ATR Landhandel mandag i denne uge markerede starten på et nyt, stort byggeri af en foderfabrik på Aarhus Havn.

Direktør Martin Lauridsen, ATR Landhandel DK tog ved hjælp af en rendegraver det ”første spadestik” til den nye foderfabrik, der får DLG som nabo på havnen i Aarhus. 

Om få dage starter maskinerne for alvor med at grave og pilotere, og om 12-14 måneder forventes den nye foderfabrik at stå klar.

Inden spadestikket havde Jan  Thordsen, der er en af ejerne af ATR Landhandel Gmbh, kort præsenteret projektet, hvor der årligt skal produceres 180-200.000 tons kvæg-, svine- og fjerkræfoder på to linjer.

- Vi er meget glade for at få mulighed for at bygge foderfabrik her i Aarhus, for det giver os mulighed for bedre at dække først og fremmest hele Jylland og Fyn, hvor der i dag sælges cirka 4,5 millioner tons foder årligt. 

- Vores mål er at få ti procent af dette marked, sagde Jan Thordsen.

Foruden foderfabrik bliver der et tørreri med en kapacitet på 60 tons i timen med nedtørring på fire procent vand.  

 

Den sjette foderfabrik

Den nye foderfabrik er ATR Landhandels sjette – de fem øvrige ligger alle i Nordtyskland.

- Den nye foderfabrik får en fabrikschef som daglig leder, og ellers vil fabrikken blive styret fra ATR i Tyskland. Derfor forbliver den danske afdeling af ATR i Aulum, fortæller Martin Lauridsen til Grovvarenyt efter han har slukket motoren på rendegraveren.

Det er et længe næret ønske fra hans side, der nu går i opfyldelse med den nye foderfabrik.

- Vi har mange kunder, der spørger til, hvornår vi kommer i gang. Vi har tidligere haft mange kunder i Nordjylland, men med den lange transport fra Tyskland har det været svært at konkurrere på prisen. Det bliver noget helt andet, når vi kan køre ud fra Aarhus.

- Det giver os langt bedre muligheder for at sælge foder i Midt- og Nordjylland, når transporten ikke er så lang. I dag skal vi hente alt foder på foderfabrikker syd for grænsen, og derfor er det svært at konkurrere, hvis vi skal køre foder til Nordjyhlland.

Om baggrunden for at det bliver Aarhus, der bliver hjemsted for den nye foderfabrik siger Martin Lauridsen, at det er sket ud fra et grundigt analysearbejde af, hvor der kan nås flest husdyr efter færrest kilometre på  vejene.

- Vi vil fortsætte med at hente foder i Tyskland, men nu kan vi dække hele Jylland, siger Martin Laurdisen.

 

Mest moderne 
foderfabrik i Danmark

Han understreger, at ATR med den nye fabrik får den mest moderne foderfabrik i Danmark og dermed også kan producere foder med de laveste omkostninger.

- Den er automatiseret, så to mand ad gangen kan køre hele fabrikken. Der vil blive produceret seks dage om ugen – 20 timer i døgnet efterfulgt af rengøring i fire timer, siger Martin Lauridsen.

Han peger desuden på, at omkostningerne til transport bliver yderligere nedbragt med fabrikken i Aarhus. 

- Når lastvogne fra Tyskland kører ind i Danmark er vi underlagt de tyske regler, der siger, at totalvægten på lastvognen højst må være 40 tons, mens de med syv aksler herhjemme kan gå op til 54 tons. 

Det betyder i praksis, at vi kan køre med ti tons mere, når vi skal køre ud med foder fra Aarhus, og det betyder altså noget for prisen, når vi kører foder til Nordjylland,  fortsætter Martin Lauridsen.

Mellem den nye foderfabrik og kajen ligger der to lagerhaller, hvor ATR kan leje sig ind.

- De fungerer som lagerhoteller som vi kan bruge efter behov. Virksomheden, der driver lagerhotellet, stiller mandskab til rådighed, når der for eksempel skal losses råvarer fra skibe, og derfor behøver vi ikke at have egne lagerfolk. Vi kan aftage 200 tons i timen, men der kan losses 400 tons, og derfor kan vi bruge lagerhotellet til råvarer lige som vi kan lagre korn, som vi kører hertil som returlæs fra landmændene, siger Martin Lauridsen.

< Tilbage