Facebook
< Tilbage

Vestjyllands Andel præsterer igen rekordoverskud01-07-2016 - 12:28

Med et overskud på 112 millioner kroner har grovvarekoncernen Vestjyllands Andel forbedret sit resultat med over ti procent i forhold til sidste år. Pressemeddelelse udarbejdet for Vestjyllands Andel.

Grovvarekoncernen Vestjyllands Andel kan endnu en gang præsentere et rekordoverskud. For det seneste regnskabsår, der sluttede 31. maj, lyder det på 112 millioner kroner efter skat.

Det er ni millioner kroner mere end sidste år.

- I en tid hvor mange landbrug er under stort pres, er det atter lykkedes at præstere et godt regnskab. Vort salg er steget på grund af stor loyalitet fra vores landmænd og en solid indsats fra medarbejderne. Med baggrund i godt købmandskab er indtjeningen samtidig øget, siger formanden for Vestjyllands Andels bestyrelse, gdr. Leif Haubjerg, No ved Ringkøbing.

Omsætningen i grovvarekoncernen blev i regnskabsåret 2015/16 på 1,836 milliarder kroner, hvilket er en fremgang på cirka 4,5 procent.

- Vi har vækst i salget på stort set alle områder, men mest på foderblandinger og på gødning. På foderblandinger er væksten inden for kvægfoder, sofoder og smågrisefoder samt på økologisk foder. Vi har øget vores produktion af økologisk foder på vores anlæg i Vildbjerg med over 30 procent i det forløbne år, siger direktør Carsten Lauridsen.

Han understreger, at det er den daglige drift i grovvareselskabet Vestjyllands Andel, der er baggrunden for det forbedrede resultat.

- Vi har været heldige med vores indkøb, så driftsresultatet er fulgt med den øgede omsætning, siger Carsten Lauridsen.

Driftsresultatet blev her 80 millioner kroner mod 63 millioner kroner sidste år. Hertil kommer så resultatet fra andre virksomheder i ind- og udland, hvor Vestjyllands Andel er medejer. Her hentede Vestjyllands Andel 49 millioner kroner lige som sidste år.

- Vores deltagelse i inden- og udenlandske selskaber bidrager meget positivt til vores resultat. Der hentes store gevinster hjem til vores ejere, og vores deltagelse giver samtidig en stor fælles indkøbsstyrke, siger bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

Det gode resultat kommer også medlemmerne til gode.

- Vi udlodder i år 37,5 millioner kroner i overskudsbetaling og resten af overskuddet konsoliderer vi ind i selskabet. Dermed har vi over de sidste 14 år udloddet 310,5 millioner kroner til vores medlemmer, siger Leif Haubjerg.

Konkurrencedygtige på kvalitet

Vestjyllands Andel har nu 3.739 medlemmer og det er en lille snes færre end sidste år.

- Det er en naturlig udvikling, at vi nu begynder at have færre medlemmer, for bedrifterne bliver større og større. Men vi glæder os over, at vi har tilgang af stadig flere nye kunder. Vi gør meget for at være konkurrencedygtige. Alle kan konkurrere på prisen, men vi satser samtidig på at være konkurrencedygtige på kvaliteten. Det er det, der får kunderne til at vende tilbage. Det gælder både kvaliteten af vores produkter og af den rådgivning, som vi også yder, siger Carsten Lauridsen og fortsætter:

- Vi har stor succes med at rådgive vores kunder blandt andet inden for fodring og planteavl, og jeg er sikker på, at det er et område, som vi vil gøre endnu mere ud af i fremtiden.

Mindre tab

Selv om mange landmænd er presset på økonomien, er det ikke noget, der sætter de helt store aftryk i Vestjyllands Andels regnskab. Der er været et tab på knap 1,2 millioner kroner i det seneste år mod 1,4 millioner kroner året inden.

Egenkapitalen i grovvareselskabet Vestjyllands Andel er øget til 740,7 millioner kroner ved regnskabsårets slutning mod 647,9 millioner kroner året før.

Det svarer til en soliditet på 50 procent.

Vestjyllands Andel har fire foderfabrikker – tre producerer konventionelt foder og en producerer udelukkende økologisk foder. Dertil kommer 12 afdelinger, hvor de fleste kun er åbne for udlevering af gødning og modtagelse af afgrøder i sæsonen. De afdelinger, der er åben hele året, ligger i tilknytning til foderfabrikker eller Vestjyllands Andels butikker ”Energi og Hobby”.

< Tilbage