Facebook
< Tilbage

Dansk Planteværn etablerer demo-farm21-03-2014 - 12:36

Jørgen Lundsgaard, tidligere mangeårig medarbejder hos BASF, står for det nye projekt, skriver Grovvarenyt


Af Helge Lynggaard

Brancheorganisationen Dansk Planteværn etablerer nu for første gang en demo-farm. Det sker i samarbejde med Ryegaard ved Kr. Såby på Sjælland.

Her vil alle interesserede fra første på sommeren få mulighed for at komme ud i marken og se, hvordan der ved hjælp af forskellige tiltag kan gøres meget for at forbedre biodiversiteten. Samtidig vil der være mulighed for at sammenligne, hvordan afgrøderne vil se ud med og uden behandling af plantebeskyttelsesmidler.

 Demofarmen skal blandt andet bruges til at vi kan invitere politikere og embedsmænd, presse, foreninger og alle andre interesserede ud i marken. Vi vil gerne vise, hvordan biodiversitet og brug af plantebeskyttelsesmidler kan gå hånd i hånd og være en del af et moderne, effektivt og bæredygtigt landbrug, siger direktør Helle Græsted Bennedsen, Dansk Planteværn.

Hun mener, at debatten omkring anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler generelt er præget af følelser frem for fakta.

Etableringen af demofarmen er et forsøg på at skabe en platform, hvor branchen kan inviterer politikere og andre til både en fremvisning men også en drøftelse af, hvordan plantebeskyttelsesmidler anvendes i praksis, siger Helle Græsted Bennedsen.

Demofarmen omfatter 200 hektar, der ligger i tilknytning til 200 hektar skov.

Her vil Jørgen Lundsgaard, tidligere BASF, stå for den praktiske del af projektet. Han er gået på pension fra sit tidligere job, men interessen for naturen er ikke gået på pension.

Desuden har han mange års erfaring med et lignende projekt i England – en erfaring som han nu får lejlighed til at overføre til danske forhold.

- Vi vil blandt andet vise, hvordan det moderne planteavlsbrug kan øge biodiversiteten uden at det behøver at koste en formue. Vi sår nogle striber i marken med forskellige frøblandinger for at vise, hvordan man med enkle midler kan forbedre forholdene på sin ejendom for fugle, insekter og andre dyr, herunder ikke mindst agerhøns, som der er meget fokus på i den offentlige debat, siger Jørgen Lundsgaard til Grovvarenyt.

Han fortæller, at projektet med demo-farmen vil gå et skridt videre og sætte tal på dyrelivet.

- I april går vi arealerne igennem og med hjælp af en jagthund tæller vi, hvor mange agerhøsn, der er på de enkelte marker. Vi vil så gøre det samme til efteråret og igen til næste år, siger Jørgen Lundsgaard, der har erfaring fra England med et stigende antal agerhøns, når der er tænkt på foder til dem.

- Vil har også fokus på sanglærken, som vi skal have eksperter til at tælle og desuden er vi ved at finde en metode til at tælle vilde bier.

Det er som nævnte første gang, at Dansk Planteværn går ind i et projekt med en demo-farm. Lignende projekter er inden for de sidste par år også skudt op i blandt andet Tyskland og Holland, fortæller Jørgen Lundsgaard, der forventer, at der vil være noget for interesserede at se på markerne på Ryegaard fra starten eller midten af juni.

< Tilbage